گذشتن از خبرهای سایت

خبرهای سایت

عکس Hossein Mazaheri
شروع دروس الکترونیکی
از Hossein Mazaheri در شنبه، 5 مرداد 1398، 10:28 بعد از ظهر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلیه دروس الکترونیکی از روز یک شنبه شروع خواهد شد.

 

گذشتن از دوره‌های موجود

دوره‌های موجود


گذشتن از طبقه‌های درسی

طبقه‌های درسی